Complete Self Learning Modules from DepED Commons Kinder-Senior High

Sharing is caring!Share0TweetPin00sharesNOTE: All materials are for public use. Ang pagbebenta ng mga SLMs mula sa Kagawaran ay nahaharap sa karampatang parusa ayon sa batas. Gagamitin sa Alternative Delivery Mode (ADM) ang self-learning modules (SLM) na isinulat ng mga guro at superbisor mula sa iba’t ibang Rehiyon ng bansa alinsunod sa K … Ipagpatuloy ang pagbabasa Complete Self Learning Modules from DepED Commons Kinder-Senior High