DepED: Printing ng SLM, Almost Complete (98%)

DepED: Printing ng SLM, Almost Complete (98%)

Halos kumpleto na ng Department of Education o DepED ang printing ng mga Self-Learning Modules para sa nakatakdang opening ng klase sa October 5. Bukod dito nagsisimula na ring ipamahagi ito sa ibang mga School Divisions.

Mahigit kumulang 730 milyon na SLMS ang na reproduce na at i-print. Handa na ang mga ito sa distribution.

Sinigurado naman ng DepEd na matatapos nila ang produksyon ng mga SLMs at magagawang ipamahagi ito bago magbukas ang klase sa October 5.

Ang mga self-learning modules na ito ang gagamitin ng nakararaming bilang ng mga mag-aaral sa bansa sa ilalim ng tinatawag na modular distance learning.

Leave a Reply

shares
%d bloggers like this: