Ang Pagiging Ina ay Isang Himala

Ang Pagiging Ina ay Isang Himala

Ronaldo E. Manago

woman carrying baby at beach during sunset
Photo by Pixabay on Pexels.com

Nagsimula sa paglilihi ang aking tungkulin Ikaw ay pakaiingatan at tuwina’y mamahalin Lahat nang ginagawa’y para sa bunso kong giliw Tumanda man ako’y pag-ibig di magmamaliw


Bawat pagbabago sa sinapupunan ko’y tanda Pagsipa’t pagsiko mo dulot saki’y tuwa Sa iyong paggalaw ako’y nababahala Baka ika’y nagugutom o kaya’y nababalisa


Maging sa sasakyan ika’y iniingatan Sa bawat pagyugyog ako’y nagugulimihanan Sa usok ng sigarilyo’t nakabibinging ingay Ikaw ay iniiwas upang lumalaking matibay


Mga pagkain at bitamina na iyong kailangan Sinisikap maiparating sa iyong murang katawan Lahat ng payo ng mediko’y laging tinatandaan Tapat na sinusunod at di kinalilimutan

Kahit nasa sinapupunan pa kami’y nanabik Makita ang mukha mo,anyo, at hugis Kaya’t gamit ang agham ikaw ay aming sinilip Nang mukha mo’y nakita dibdib ko’y nagtahip


Dumating ang takdang oras ng ‘yong pagsilang Lubhang napakakirot aking nararamdaman Pilit kong pinipigil ang iyong pagdatal Sapagkat di pa takda ang ‘yong buwan at araw


Anuman aming gawin ika’y lubhang malakas Kaya mga duktor ay nagpasya nang ika’y ilabas Bagaman natatakot kami kay Yahweh ay nagtiwala At ang pagiging ina ko’y maituturing na himala


Download a copy here:

Leave a Reply

shares
%d bloggers like this: