Sa Kalabang Hindi Nakikita: Tula ni Jennifer Meneses-Pagdanganan

Sa Kalabang Hindi Nakikita: Tula ni Jennifer Meneses-Pagdanganan

Sa Kalabang Hindi Nakikita

mona lisa protection protect virus
Photo by Yaroslav Danylchenko on Pexels.com

ni: Jennifer Meneses-Pagdanganan, Teacher III
Marcelo H. Del Pilar National High School
City of Malolos, Bulacan

Hindi ko nakita ang bayan kong ganito katahimik
Nabalot ng pangamba, takot ay sumiksik
Nabigla, nanabik, nawalan ng imik
Pananalig at pananampalataya ay muling naibalik


Nagulat ang mundo sa iyong pagdating
Sana ang paglisan mo ay mabilis din
Ang panganib na dulot mo ay kay hirap tanggapin
Pakiusap, tumigil na, takot namin ay pawiin.


Lumitaw kang hindi inasahan ng lahat
Hindi handa, sa kaalaman ay salat
Hindi alam kung ang nasinop ba ay sasapat
Maging kung hanggang kailan mag-iingat


Isang virus ka lang, napakaliit kung tutuusin
Ngunit ang taglay mo ay di dapat maliitin
Ang sandaigdigan ay nagdusa, naparalisa
Sapagkat tiyak na kamatayan ang iyong dala

Hindi ka nakikita, nadidinig, nadarama
Ngunit kay bagsik, parang lason ka pala
Sandaling magkamali, buhay ay mawawala
Huwag na malingat, igugupo mong bigla

inagbuklod ng panahong ito ang lahat sa mundo
Nagkaisa at nagtulungan, mga bansang apektado
Anumang lahi at kulay hindi sa iyo nakaligtas
Sana sa madaling panahon, ikaw na ay magwakas


Nabigyan mo ng oras ang pagsasama ng pamilya
Kumain, humalakhak, nagdasal ng sama sama
Natuklasan ang mga bagay na noo’y hindi alintana
Sapagkat sa maraming bagay, sila ay naging abala


Namulat din ang mata ng mga nasasakop
Sa tunay na may malasakit sa mga nagdarahop
Ang iba ay nagbibigay ng hindi lantad, hindi hayag
Samantalang ang ilan, pati batas ng Diyos ay nilabag

Ang ingay, usok, at dumi ng aming mundo
Bahagyang nabawasan kung hindi man nahinto
Ito ba ay paraan mo upang mapahinga kahit saglit lang
Yaring nanganganib na Inang Kalikasan


COVID 19, pandemya ka kung ituring,
walang nakakaalam san ka nga ba talaga galling
Kalaban kang hindi nakikita ng mata,
kahit gamitin alinman sa pandama
Ang bakas na dinulot mo ay hindi malilimutan
Buhay kaming saksi ng karanasang pinamalas mo sa sangkatauhan.

DOWNLOAD HERE:

Leave a Reply

shares
%d bloggers like this: