Vibal Group: Wikaalaman Webinar kasama si Dr. Eugene Evasco

Vibal Group: Wikaalaman Webinar kasama si Dr. Eugene Evasco

Watch here:

Registration Link

Mag-register sa link na ito:

https://bit.ly/2EcvaCt

Bukas, Agosto 22, sa WIKAalaman kasama si Dr. Eugene Y. Evasco, pag-uusapan natin ang paksang “Bakit Panitikang Pambata? Kahalagahan at mga Paraan ng Pagsusuri ng mga Aklat Pambata.”

Ayon sa sipi ni Bruno Bettelheim: “anoman ang ating edad, ang mga kuwento lamang na sumasang-ayon sa mga prinsipyo ng pag-unawa natin sa mga bagay ang mga kuwentong tunay nating pinaniniwalaan.”, naniniwala ang mga bata sa mga fairytales at ibang kuwentong pambata dahil sumasang-ayon ito sa mga paniniwala nila.

Bruno Bettelheim

Leave a Reply

shares
%d bloggers like this: