“Si Ping Sakitin”: Kuwento ni Aileen P. Recido

“Si Ping Sakitin”: Kuwento ni Aileen P. Recido

Ang kuwentong ito ay isinulat at iginuhit ni Aileen P. Recido, isang guro sa Paaralang Diezmo Elementary School, Cabuyao, Laguna.

Ito ay sumasalamin sa mga kwentong tiyak na kapupulutan natin ng aral lalo’t higit sa kinakaharap natin ngayon na pandemya, ang pagkain ng masustansiyang pagkain ay lubos na napakahalaga upang malabanan natin ang anumang sakit na kumakalat sa ating paligid. Ngunit sa kwentong ito ay atin matutunghayan ang naging karanasan ni Ping sa hindi pagkain ng gulay. Ano ng aba ang posibleng mangyari sa kaniya? Sa huli ba ay makikita niya ang kahalagahan nito?

variety of vegetables
Photo by Ella Olsson on Pexels.com

Ang mga bata sa kasalukuyan na ayaw kumain ng gulay at prutas at mas madalas ay babad sa gadget na nagiging sanhi ng pagiging sakitin ng mga ito. Mas nais nila ang mga pagkaing masarap ngunit walang sustansiya kung kaya’t maging ang kanilang pag-aaral ay lubos na naaapektuhan nito.

Sa kwentong ito, aking binigyang pansin ang kahalagahan ng kalusugan lalo na sa panahon ng pandemya. Mas higit na kailangan natin lalo na ng mga kabataan ang sapat na nutrisyon. Ngunit paano nga ba masisigurado na ang mga kabataang tulad ni Ping ay makakakuha ng sapat na nutrisyon gayong ayaw niyang kumain ng gulay at prutas. May mga pagkakataong hinahamon tayo ng panahon upang tayo ay mabuksan ang kaisipan at mabigyan ng sapat na kaalaman at kasagutan.

woman girl silhouette jogger
Photo by Pixabay on Pexels.com

Halika at sabay-sabay natin basahin ang kwentong ito ng batang “Si Ping Sakitin”.


Leave a Reply

shares
%d bloggers like this: