“Ang Lote ni Loti”: Kuwento ni Naomie Joy Sawit Bolisay

“Ang Lote ni Loti”: Kuwento ni Naomie Joy Sawit Bolisay

Ang Kwentong ito ay buong pusong ginawa, isinalaysay at iniaalay ni Gng. NAOMIE JOY SAWIT BOLISAY, Guro ng Licab Central School SDO Licab Annex para sa mga magulang, mag-aaral, kapwa Guro at mamamayan. Layuning mag-dulot ng positibong pananaw sa buhay sa kabila ng pandaigdigang krisis na hinaharap ng bawat isa sa ngayon. Ang pagkakaroon ng talas ng isip kasabay ang kasipagan at pagmamahal sa kalikasan ay magbibigay ng kasagutan sa nagbabantang malawakang tag-gutom dulot ng kawalan ng hanapbuhay ng karamihan dahil sa COVID 19.

Ang malasakit na nagmula sa mga guro patungkol sa GULAYAN sa TAHANAN ay nagdulot ng isang mabunga at kapaki pakinabang na Gawain para sa lahat isang maliit na tulong gamit ang kanilang pagtuturo sa mga mag-aaral tungkol sa pagtatanim at kung paano ito pangalagaan at sa huli ay ibahagi sa kapwa ang kaalaman upang ang lahat ay maka-alpas sa dinaranas na kahirapan.

Ang kwento ay mula sa tunay na buhay na isinulat ng awtor at binigyang buhay ng mga karakter na syang gumanap. 

“Buong puso po akong nag-papasalamat sa Panginoong Diyos na siyang gumabay at nagbigay sa akin ng malayang kaisipan habang binubuo ko ang Kwentong ito. Salamat sa aking Punong Guro, Gng. Felomina S. Puno ng Licab Central School, sa mga Kapwa ko Guro, sa aming mga mag-aaral at minamahal na Magulang na tunay at lubos na nakiisa sa Programang Gulayan sa Tahanan sa buong Bayan ng LICAB Nueva Ecija sa pangunguna ng LICAB CENTRAL SCHOOL Teaching Force. Salamat po sa aming District Supervisor Gng. Gloria G. Vicencio sa pagbibigay inspirasyon sa pagsulat upang maibahagi ang kaalaman at makapagbigay ng Positibong pananaw sa Kapwa sa kabila ng Kahirapan sa kasalukuyan.”

Lagi po nating tandaan: 

“ Walang Pag-subok na binigay ang DIYOS sa kanyang mga anak na hihigit sa kanyang kakayanan.” 

Kaya manatili po tayong positibo sa ating buhay makakayanan nating lampasan ang lahat ng hirap na ating kinakaharap. Tiwala at Pananampalataya sa DIYOS ang ating kailangan. 

“Basta’t sama-sama, Kayang-kaya!. Labanan natin ang COVID 19!”


Leave a Reply

shares
%d bloggers like this: