Father’s Day Poem: Ala-ala ni Tatay ni Nancy S. Almarez

Here is a special Father’s Day poem from our contributor, Nancy S. Almarez.

Sa aming tahanan ay kakikitaan

Halaga ni tatay na di mapapantayan

Haligi ng tahanan na may kabuluhan

Laging nandiyan at maaasahan

Si tatay na palaging handang gumabay

Sa mga anak niya na di sumusuway
Anumang hingin nila ay kaagad ibinibigay

Ganyan ang ugali niyang tinataglay

Subalit bang sumapit ang di inaasahan

Si tatay ay dinapuan ng malubhang karamdaman

Palibhasa siya’y mahal ng sino man

Lahat sa tahanan, nadamay kalungkutan

Asawat anak niya nadama’y pangamba

Sa kanyang kalagayan ay nag-alala

Hindi nakalimot tumawag sa Diyos Ama

Ang kanyang kalagayan ay ipinaubaya na

Kaya’t sa tuwing sasapit araw ng mga ama

Ako’y nakadarama ng lungkot tuwina

Ngunit gayon pa man at natanggap ko na

Siya’y maligaya na sa piling mo Ama

Leave a Reply

shares
%d bloggers like this: