Tula ni Cherry Bollosa: May Madyik si Titser

Tula ni Cherry Bollosa: May Madyik si Titser

Ang tulang “May Madyik si Titser” ay base sa aking karanasan bilang isang guro ng Kindergarten. Mayroon man na pandemya tayong kinakaharap hindi nito mapipigilan ang pagsusumikap ng mga guro na maibahagi ang kanilang karunungan o kaalaman sa mga mahal nilang mag aaral.

Be an official writer/illustrator member of our professional organisation recognized by Dep-Ed. Sign up at MY PROFILE: https://depedstorybooklovers.com/my-profile/

Leave a Reply

shares
%d bloggers like this: