“Teknokultura: Ang Pagsasanib ng Teknolohiya at Kultura sa Pagtuturo ng Filipino sa Bagong Normal” Registration Vibal Group

Sharing is caring!

Tara, pag-usapan natin ang “Teknokultura: Ang Pagsasanib ng Teknolohiya at Kultura sa Pagtuturo ng Filipino sa Bagong Normal”bukas (June 10, 2020) sa ika-4 ng hapon kasama si Prof. Alvin C. Reyes.

Sagutan ang form na ito para makatanggap ng certificate of participation: https://bit.ly/30nZt1z

Leave a Reply