Certificates June 5-8 Webinar Series

Sharing is caring!

Teachers! Ready na po for generation at download ang inyong digital certificates para June 5, 6, at 8.

Pumunta lamang po sa https://certificate.vibalgroup.com para ma-generate at ma-download ang inyong certificate. Kung mayroon po kayong correction sa inyong certificate, mangyari lamang po na i-fill out ang isa sa mga form na ito:

  1. https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSd0CLk6EcJalXseMxgNASI-2GMxKD8i6LzYCRETqPspkd3Gfg/viewform
  2. https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdWuFlbSGq3TwjONJOGZ2FYNMIAFfzKwV7zmpDUZhfSFFB03g/viewform
  3. https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSe4bSiCVFXDh7RvMlam8fIxDvztI6ZwT4fqSBZ8zNhDFl2ByQ/viewform
  4. https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeTSBIlpuR83vMW0jSVPz7_nYEsPgwz4Of_OkkTz4OBX8N1oA/viewform
  5. https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSf7dpiOqFPMmXzqApB6FAOA4jTdKc0yN7JUN2o6-aF9_geYPg/viewform

Samahan n’yo ulit kami bukas para sa mga makabuluhang usapan!

Leave a Reply