Certificate Generator June Webinar

Sharing is caring!

Magandang umaga, teachers! Ready na po for generation at download ang inyong digital certificates para June 5, 6, at 8.

Pumunta lamang po sa https://certificate.vibalgroup.com para ma-generate at ma-download ang inyong certificate. Kung mayroon po kayong correction sa inyong certificate, mangyari lamang po na i-fill out ang isa sa mga form na ito:

1. https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSd0CLk6EcJalXseMxgNASI-2GMxKD8i6LzYCRETqPspkd3Gfg/viewform
2. https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdWuFlbSGq3TwjONJOGZ2FYNMIAFfzKwV7zmpDUZhfSFFB03g/viewform
3. https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSe4bSiCVFXDh7RvMlam8fIxDvztI6ZwT4fqSBZ8zNhDFl2ByQ/viewform
4. https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeTSBIlpuR83vMW0jSVPz7_nYEsPgwz4Of_OkkTz4OBX8N1oA/viewform
5. https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSf7dpiOqFPMmXzqApB6FAOA4jTdKc0yN7JUN2o6-aF9_geYPg/viewform

Samahan n’yo ulit kami bukas para sa mga makabuluhang usapan!

#LearnAsOnePH #HybridEducation #NewNow

Leave a Reply