PAALALA SA PAGGAMIT NG MELCs

PAALALA SA PAGGAMIT NG MELCs

BASAHIN: Mga paalala sa paggamit ng Most Essential Learning Competencies (MELCs) mula sa Dep-Ed PH

1. Ang mga MELC ay LIBRE at hindi ipinagbibili.
2. Hindi kailangang gumawa ng bagong listahan ng learning competencies para sa iba’t ibang learning areas dahil nilalaman na ito ng MELCs.
3. Ang mga supervisor, specialist, at piling Master Teachers ay inaasahang maghahanda ng modules (self-learning kits) ayon sa contextualized MELCs.
4. Simula June 1, ang mga guro ay maghahanda ng lingguhang Learning Activity Sheets, sasali sa mga upskilling activities patungkol sa multi-modal learning delivery options, at magkokolekta ng data tungkol sa kahandaan ng mga learner para dito.
5. Ang mga self-learning module ay ipapasa sa BLD/BLR upang gawing digital at mai-upload sa DepEd Commons at LR Portal.

#OplanBalikEskwela #SulongEduKalidad #DepEdPhilippines #DepEdTayo

Leave a Reply

shares
%d bloggers like this: