VIBAL CERTIFICATES

Sharing is caring!

Magandang gabi, teachers! Maaari n’yo nang i-download ang inyong certificates para sa araw na ito May 27.

May batches din ng certificates reported for correction o kaya ay nawawala sa initial upload ang maari na ding i-download.

Pumunta lamang po sa https://certificate.vibalgroup.com para ma-generate at ma-download ang inyong certificate. Kung mayroon po kayong correction sa inyong certificate o hindi nyo makita ang inyong certificate, mangyari lamang po na i-fill out ang isa sa mga form na ito:

https://forms.gle/mcpwfSsUJL6sQ3pJ7
https://forms.gle/1QHDKgr9WSGkmA1u7
https://forms.gle/qxqY5rubEJreU4HA9
https://forms.gle/BZQTt5AyrUeBXnTJ6
https://forms.gle/mKMRKXLoktmRTFLe9

Salamat po sa inyong patuloy na pagsuporta sa aming Facebook Live Learning Sessions at YouTube Webinar Series.

#LearnAsOnePH #HybridEducation #NewNow

Leave a Reply