KWF MANWAL SA MASINOP NA PAGSULAT

Ang KWF Manwal sa Masinop na Pagsulat ay patnubay sa mga guro, mag-aaral at sinomang nais sumulat sa wikang Filipino.

https://www.google.com/url?sa=t&source=web&rct=j&url=http://kwf.gov.ph/wp-content/uploads/2015/12/MMP_Full.pdf&ved=2ahUKEwj5qJy0j4_pAhVBI6YKHXyBCxQQFjAAegQIAxAB&usg=AOvVaw1Z3tRC63v40wqXKf92v58Y

Leave a Reply

shares
%d bloggers like this: