TULANG COVID: ANG SUPOT NI MAREL ni Shiela Marie Esteban

Ang tulang ito ay tungkol sa isang batang si Marel. Siya ay masiyahin, mapagmahal sa pamilya at sa lola niya. Ito ay sumasalamin sa mga bata na hindi makalabas at makapaglaro man lang dahilan ng COVID-19 na kumakalat sa buong bansa.
Sumasalamin din ang tulang ito na bagaman na sa loob lamang ng bahay ay maari pa rin silang matuto. Ang pagmamahal sa pagbasa at sa mga libro ang binigyan pansin sa tulang ito. Sa mundong nilukob na ng teknolohiya ang mga bata, babalik at babalik pa rin sila sa lumang paraan ng pagkatuto sa pagbabasa, ang paggamit ng libro. Nasa ibaba ang downloadable file.

Leave a Reply

shares
%d bloggers like this: