Pagsibol ng Panibagong Bukas: Tula ni Sunday S. Reyes

Pagsibol ng Panibagong Bukas
Sunday S. Reyes
Grade 5 math teacher
M. Nepomuceno Elementary School
Kay sarap sa pakiramdam na muling masilayan
Pagsibol ng panibagong bukas
Bukas na puno ng kagalakan at pananabik
At kalakasan ng pananampalatay’y lalong naglalagablab.
Dulot ng COVID 19 panibagong bukas
Hinding mapintang ngiti masisilayan bukas
Masisilayan yakap at haplos
Sa mga pamilya ng panibagong bayani na nagtiis, FRONTLINERS.
Sabik na sabik sa panibagong bukas
Dahil mga pamilya’y patungo sa bahay sambahan
Upang magpasalamat at humingi ng kapatawaran
Sama-samang magbibigay puri at mananalangin.
Kay ganda rin pagmasdan mga tanim sa bakuran
Itinanim dulot ng kahapon na kay gandang masilayan bukas
Kaya’t ating ipanalangin at ipagpakumbaba sa Panginoong Diyos
Upang pagmasdan ang pagsibol ng panibagong bukas.

Download File:

Leave a Reply

shares
%d bloggers like this: