Koleksiyon ng mga Tulang Covid-19 ni Jeffrey Delfin (Free Download)

Ang tulang “FRONTLINERS: Our modern day heroes” ay isinulat upang bigyang pagpupugay o pagpaparangal ang mga frontliners dahil kanilang pagsasakripisyo para sa kabutihan ng bawat mamamayan at ng inang bansa. Hindi nila inaalintana kung anumang panganib na kanilang haharapin, kahit buhay man ang maaaring ibuwis. Nagbibigay ng serbisyo ng walang hinihintay na kapalit. Tunay na masasabing sila ay mga buhay ng bayani. Naisip kong gumawa ng tula para sa kanila, isang paraan na alam kong kahit maliit lang ay makatutulong sa kanila upang maibsan ang kanilang pagod.

Ang “Corona Virus: Pasakit kang lubos” ay isang tula na naglalaman ng mga karanasan ng mga mamamayan sa Covid 19. Ito rin ay tungkol sa mga hinaing mga tao at ang kanilang mga napagtanto sa krisis sa kinakaharap sa kasalukuyan.

Ang Bata ay tulang nabuo bunga ng obserbasyon o nakitang sitwasyon ng may akda sa mga bata sa siyudad. May mga batang pagkatapos iluwal sa mundo ng mga magulang ay basta na lamang nilang hahayaang mamuhay sa lansangan ng mag-isa at may mga kabataang mapupusok na hindi pa handa sa responsibilidad ay humahantong sa pagpapabaya sa kanilang anak. Kaya naman maraming mga batang nagkalat sa mga bangketa na nangangailangan ng pagkalinga at pagmamahal.

Leave a Reply

shares
%d bloggers like this: