Featured Book: Papa Teyo nina Mia Baquiran at Juno Abreu

Ang Papa Teyo ay nabuo mula sa proyektong “Booklatan sa Bayan” ng National Board Development Board at inilathala at inilunsad ng Aklat Alamid.
Ito ay kwento ng isang lolo (Papa Teyo) at isang bata (Lucy). Ang mga karater sa aklat ay ang tunay na ama at anak ng awtor. Sila ang nagsilbing inspirasyon upang maisulat ang kwento ng isang batang lumaki sa pag-aaruga at pagmamahal ng isang lolo.
Ang aklat ay isinulat sa Ingles at may salin sa wikang Ibanag (ang wika ng Tuguegarao City kung saan nakatira ang awtor).
Ang aklat at isinulat ni Mia Baquiran at iginuhit naman ni Juno Abreu.

Ang Papa Teyo ay nabuo mula sa proyektong “Booklatan sa Bayan” ng National Board Development Board at inilathala at inilunsad ng Aklat Alamid.
Ito ay kwento ng isang lolo (Papa Teyo) at isang bata (Lucy). Ang mga karater sa aklat ay ang tunay na ama at anak ng awtor. Sila ang nagsilbing inspirasyon upang maisulat ang kwento ng isang batang lumaki sa pag-aaruga at pagmamahal ng isang lolo.
Ang aklat ay isinulat sa Ingles at may salin sa wikang Ibanag (ang wika ng Tuguegarao City kung saan nakatira ang awtor).
Ang aklat at isinulat ni Mia Baquiran at iginuhit naman ni Juno Abreu.
Ang Papa Teyo ay mabibili sa Aklat Alamid FB page at Papa Teyo FB page (mag-iwan laman ng mensahe). Ito ay mabibili din sa “Pinoy Kids Read Pinoy Books” at sa http://www.pumplepie.com.

Ilike ang FB Page Dep-Ed Storybook Org at magsubscribe sa website http://www.depedstorybooklovers.com.

Leave a Reply

shares
%d bloggers like this: