Call for Website Submissions

Sharing is caring!

May mga kuwento, tula, o ilustrations ka bang nais ibahagi sa kapuwa for free?

Ito na ang iyong pagkakataon na mafeature sa website!

Email: johnypopa23@gmail.com

Huwag kalimutang mag subscribe sa webiste at i-like ang FB Page: Dep-Ed Storybook Org. Padayon, kapatid!

Leave a Reply